Mutual trade of Kyrgyzstan with the EAEU countries exceeded 1.1 billion.

Mutual trade of Kyrgyzstan with the EAEU countries exceeded 1.1 billion.

Объем взаимной торговли Кыргызстана с государствами–членами ЕАЭС с января по апрель текущего года составил $1 млрд 141 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 16.3%.

Экспорт Кыргызстана в страны ЕАЭС оценивается в $279 млн 542.4 тысячи, что на 26.4% больше аналогичного периода прошлого года. А импортные поставки в республику – в $861 млн 518.6 тысяч, отмечен рост на 13.3%.

__
Үстүбүздөгү жылдын январь айынан апрелге чейин Кыргызстан менен ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара сооданын көлөмү 1 миллиард 141 миллион долларды түзүп, 2021-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 16,3%га өстү.

Кыргызстандын ЕАЭБ өлкөлөрүнө экспорту 279 миллион 542,4 миң долларга бааланууда, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 26,4%га көп. Ал эми республикага импорттук берүүлөр – 861 млн 518,6 миң долларды түзүп, 13,3%га өскөн.