Юридикалык жактар ​​үчүн:

Тулпар системасында каттоодон өтүү үчүн юридикалык жактар ​​МККга кагаз же электрондук түрдө юридикалык жактын жетекчиси (же юридикалык жактын атынан чыгууга укуктуу ыйгарым укуктуу адам) тарабынан кол коюлган, документтерди тиркөө менен жазуу жүзүндөгү арыз беришет.

Жеке адамдар үчүн:

 1. Жеке жактарды электрондук форматта “Тулпар” системасына каттоо үчүн Интернет-маалыматтык-коммуникациялык тармагы, “Тулпар системасы” тышкы соода чөйрөсүндөгү “Бирдиктүү терезе” маалыматтык тутумунун сайтында (шилтеме: swis.trade.kg).
 2. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталынын веб-сайтынын башкы бетинде «Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр аркылуу кирүү» шилтемесине өтүп, авторизациялоо ыкмаларынын бирин тандоо керек:

– ID картаны (eID) колдонуу менен;

– булуттун электрондук кол тамгасын (булут ES) колдонуу.

 3. Мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында ийгиликтүү авторизациялангандан кийин колдонуучу автоматтык түрдө “Бирдиктүү терезе” маалымат системасынын веб-сайтына кайтарылат жана ага аккаунт түзүлөт.


Тышкы соода тармагында «Бирдиктүү терезе» маалымат системасына каттоо үчүн кандай документтер талап кылынат

Юридикалык жактар ​​үчүн:

− Бирдикүү терезенин маалымат тутумуна жазуу жүзүндөгү кыйроо;
− Юридикалык жактын жетекчисин дайындоо жөнүндө чечимдин/буйруктун көчүрмөсү;
− Юридикалык жактын жетекчисинин паспортторун көчүрүү;
− Юридикалык жакты каттоого ишеним кат (юридикалык жактын өкүлү аркылуу каттоодо);
− Өтүнмөнүн каттоо формасы (1-форманы жүктөп алуу);
− Юридикалык жактын жетекчисинин жана кызматкерлеринин жеке маалыматтарын пайдалануу жөнүндө келишим (2-форманы жүктөп алуу);
− Юридикалык жактын SWISте катталууга тийиш болгон кызматкерлеринин тизмеси (фамилиясы, аты-жөнү, ИНН, байланыш маалыматтары: телефондор, e-mail).


Жеке адамдар үчүн:

− Жеке жактын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;
− Жеке жактардын арызынын каттоо формасы (3 форманы жүктөп алуу)


Тулпар системасында иштөө үчүн эмне керек?

 1. Системада эффективдүү иштөө үчүн компьютериңиз минималдуу техникалык талаптарга жооп берерин текшеришиңиз керек:
  − Windows 7 компьютери;
  − IE 9 браузери менен Интернет;
  − Vipnet тиркемеси;
  − Сканер.
 2. Ошондой эле электрондук санариптик кол тамганы (ЭСС) сатып алуу керек. ЭЦК боюнча маалыматты Манас пр. Тел/факс: 0(312) 312-926; сайт: www.infocom.kg; электрондук почта: support@infocom.kg

TULPAR-SYSTEM аркылуу электрондук арыз берүүнүн 4 негизги жолу бар:

1. өз алдынча – бул үчүн TULPAR-SYSTEMге катталуу керек (төмөндө “TULPAR-SYSTEMге кантип катталуу керек?”). Каттоодон өткөндөн кийин, сиз өзүңүздүн кеңсеңизден, үйүңүздөн ж.б. чыкпастан өз алдынча арыз бере аласыз.
2. Тейлөө борборунун оператору аркылуу – бул үчүн Сиз Тышкы соода чөйрөсүндөгү «бирдиктүү терезенин» Тейлөө борборуна документтерди алып барышыңыз керек, ал эми Тейлөө борборунун оператору Сизге арызды бирине же бир эле учурда бир нече бөлүмдөр.
3. брокер аркылуу – бажы брокерине кайрылуу.
4. бөлүмдүн оператору аркылуу – бул үчүн документтерди алып келип, түз эле бөлүмгө арыз берүү керек.
    Көңүл бургула! Андан ары бажылык тариздөө үчүн зарыл болгон документтерди алуу үчүн арыз берүүнүн ыкмасы арыз берүүчүнүн ыктыярдуу тандоосу болуп саналат!

Тышкы экономикалык ишти жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон уруксаттарды жана башка документтерди берүүчү мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын тизмеси:

Мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын аталышы

Берилген документтин аталышы

Министерство экономики Кыргызской Республики

-Лицензия на экспорт специфических товаров;

-Лицензия на импорт специфических товаров.

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

-Ветеринарное свидетельство формы №1;

-Ветеринарное свидетельство формы №2;

-Ветеринарное свидетельство формы №3;

-Ветеринарный сертификат формы A;

-Ветеринарный сертификат формы B;

-Ветеринарный сертификат формы C;

-Ветеринарный сертификат формы D;

-Ветеринарный сертификат формы E;

-Ветеринарный сертификат формы F;

-Фитосанитарный сертификат;

-Импортное карантинное разрешение;

-Акт карантинного  досмотра и экспертизы;

-Разрешение на раскредитование.

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

-Разрешение на ввоз, вывоз объектов растительного и животного мира в (за) пределы Кыргызской Республики, включая рыбу и другие водные организмы, в том числе для их акклиматизации, воспроизводства и вселения в водоемы Кыргызской Республики не попадающие под действие СИТЕС;

-Разрешение на ввоз, вывоз объектов растительного и животного мира в (за) пределы Кыргызской Республики, включая рыбу и другие водные организмы, в том числе для их акклиматизации, воспроизводства и вселения в водоемы Кыргызской Республики попадающие под действие СИТЕС;

-Разрешение на ввоз (импорт) автомобильных шин, бывших в употреблении, как отходов.

Государственное агентство связи при Правительстве  Кыргызской Республики

-Допуск на ввоз на территорию Кыргызской Республики радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ), других технических средств, дающих радиочастотное излучение или являющихся источником высокочастотных волн.

-Сертификат соответствие. Обязательный

-Сертификат соответствие. Признание

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

-Справка, подтверждающая принадлежность продукции к лекарственным средствам или товарам  медицинского назначения.

Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

-Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам.

Государственное агентство автомобильного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

-Разрешение на проезд автотранспортного средства в международном автомобильном сообщении;

-Лицензия на грузовые перевозки автомобильным транспортом для юридических лиц;

-Лицензия на грузовые перевозки автомобильным транспортом для физических лиц

Республиканский центр сертификации в строительстве при Государственном агентстве  архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

-Сертификат соответствия (обязательный);

-Сертификат соответствия  (добровольный);

-Сертификат соответствия  (признание).

Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики

-Сертификат о происхождении товара формы «СТ-1»;

-Сертификат о происхождении товара формы «СЭЗ»;

-Сертификат о происхождении товара формы «Оригинал»;

-Сертификат о происхождении товара формы «А»;

-Сертификат о происхождении товара формы «Оригинал» на английском языке;

-Сертификат о происхождении товара формы «А» на английском языке.

Бишкекский центр испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики КР

-Сертификат соответствия (обязательный);

-Сертификат соответствия (добровольный);

-Сертификат соответствия (признание).

Частные органы

ОсОО «Сертификат Перспектива»

ОсОО «Стандартсертик»

KGОСП «СертификатЭкспресс»

ОСПОсОО «Сапат-тест»

-Сертификат соответствия (обязательный);

-Сертификат соответствия (добровольный);

-Сертификат соответствия (признание).

 

Бардык керектүү маалыматты тышкы соода тармагындагы “бирдиктүү терезеден” тейлөө борборунан алса болот. Сиз ошондой эле TULPAR-SYSTEM сайтына (www.swis.trade.kg) кирип, издөө тилкесине кызыккан товардын атын киргизсеңиз болот, система тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн товардык номенклатурасынын кодун (TNVED) чыгарат. ) жана тышкы соода ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон уруксаттар жана башка документтер, аларды алуунун тартиби жана шарттары жөнүндө маалыматтар.

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн байланышсаңыз болот

Дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу көчөсү 381
(2-кабат, 43-44 терезе).
Тел: +996 (312) 38 02 43 Эл. почта: info@trade.kg
Сайт: www.trade.kg
Иш күндөрү: Дүйшөмбү – Жума
09:00дөн 18:00гө чейин.
Түшкү тамак: 12:00 – 13:00.
Дем алыш күндөрү: ишемби-жекшемби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ар бир жеке же юридикалык жак Тышкы сооданын “Бирдиктүү терезе” тейлөө борборуна товардын белгилүү бир түрүн экспорттоо/импорттоо боюнча маалымат жана/же консультация алуу үчүн кайрыла алат. SE SWC товарлардын бардык түрлөрү үчүн экспорт жана импорт чөйрөсүндөгү ченемдик талаптарды ачык жарыялайт.

1. Тышкы сооданын катышуучусу интернет аркылуу TULPAR-SYSTEMге өз алдынча арыз бере алат – кеңседен/үйдөн чыкпастан!
2. СЭБдин катышуучусу арызды «Бирдиктүү терезе» маалыматтык тутумуна – ТУЛПАР-СИСТЕМАга тышкы соода тармагындагы «Бирдиктүү терезе» тейлөө борборунун оператору, тартылган орган/уюм же бажы брокери аркылуу бере алат.
3. Тейлөө борборунун оператору, тартылган орган/уюм же бажы брокери – кардарды каттайт жана TULPAR-SYSTEMде электрондук арыз толтурат.
4. Тартылган органдардын/уюмдардын эксперттери алынган маалыматтарды иштеп чыгат жана андан ары бажылык тариздөө үчүн зарыл болгон документтерди (лицензияларды, күбөлүктөрдү, актыларды, күбөлүктөрдү ж.б.) берет же берүүдөн баш тартат. Андан кийин TULPAR-SYSTEMде автоматтык түрдө бажылык тариздөө папкасы (ПТО) түзүлөт, ага уникалдуу 10 орундуу номер ыйгарылат.
5. ТУЛПАР-СИСТЕМА СЭБдин катышуучусуна мындан аркы бажылык тариздөө үчүн зарыл болгон уруксаттардын жана башка документтердин даярдыгы жөнүндө (ПТО номери менен) SMS же электрондук почта аркылуу билдирет.
6. Кардар Мамлекеттик бажы кызматынын Бирдиктүү автоматташтырылган маалыматтык тутумунда (МБТБ) бажылык жүк декларациясынын (ЖЖД) прототибин түзүү үчүн бажылык тариздөө боюнча адиске ПТО номерин берет.
7. ПЗС электрондук түрдө түзүлөт жана товарлар физикалык жактан келгенге чейин УАИСде сакталат.

Көңүл бургула! «Бирдиктүү терезе» принцибине катышкан бажы жана башка органдар/уюмдар, эгерде документтер СВКдан болсо, кардардан кагаз көчүрмөсүн же документтердин түп нускасын талап кылбайт.

Тышкы соода тармагындагы “бирдиктүү терезе” тейлөө борбору

(TULPAR-SYSTEM) жана Мамлекеттик бажы кызматынын маалымат тутумдарынын ортосунда электрондук маалыматтарды жана документтерди алмашуу (мындан ары бажылык жол-жоболоштуруу үчүн) үчүн зарыл болгон электрондук бажылык тариздөө файлы; ошондой эле соодагерлер менен тартылган органдардын/уюмдардын ортосунда. Бажы тариздөө папкасы жүк бажы декларациясынын прототибин түзүү үчүн зарыл болгон арызды, уруксаттарды жана башка документтерди камтыйт.

Уруксат, лицензия, күбөлүк, акт, күбөлүк жана башка документтерди берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимдер Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарына ылайык контролдун ушул түрү үчүн жооптуу болгон органдар жана уюмдар тарабынан гана кабыл алынат.

Ооба, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы (МБК) “Бирдиктүү терезе” долбоорунун негизги катышуучуларынын бири болгондуктан. Маалыматтарды жана документтерди берүү келишимдин жана КР МКК МК менен КР Мамлекеттик бажы кызматынын биргелешкен буйругунун алкагында жүзөгө ашырылат. Эң негизгиси, СЭБ катышуучусу бажы декларациясын тапшырганда, Мамлекеттик бажы кызматынын маалымат тутумунда СЭБ катышуучусунун кабыл алынган уруксат берүүчү документтери жөнүндө толук маалымат камтылган.

Экзаменди өткөрүү процесси “бирдиктүү терезе” принцибине катышкан ар бир мамлекеттик органдын же башка уюмдун ички ченемдик укуктук актыларына ылайык аныкталат.

Жок, анткени тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн ар бир катышуучусу өзүнчө реквизиттерге ээ жана ар кандай маалымат маалыматтарына ээ.

Тейлөө борбору тышкы экономикалык иш жүргүзүү үчүн зарыл болгон документтерди (мындан ары бажылык жол-жоболоштуруу үчүн) электрондук түрдө иштеп чыгуу жана арыздарды берүү боюнча кызматтардын толук спектрин көрсөтөт:

Документтерди кабыл алуу жана арызды берүү (каттоо).

TULPAR-SYSTEMде маалыматтарды электрондук иштетүү жана иш кагаздарын жүргүзүү.

Электрондук бажылык тариздөө папкасын түзүү аркылуу жүктүн бажы декларациясынын (ЖКД) прототибин берүү үчүн зарыл болгон электрондук документтерди Мамлекеттик бажы кызматына өткөрүп берүү.

TULPAR-SYSTEMдеги иштөө эрежелери менен таанышуу (жерге баруу).

Башка консультациялык кызматтар:

— тигил же бул уруксат берүүчү документти кайсы орган/уюм чыгарган;

— тарифтик план, тартылган органдардын/уюмдардын байланыштары жана иштөө убактысы;

— тарифтик эмес жөнгө салуу чаралары жөнүндө маалымат,

– жана башкалар.

Сизде тышкы соода операциялары үчүн электрондук документтерди даярдоо боюнча кызматтардын толук спектрин алуу мүмкүнчүлүгү бар (арыз берүүдөн баштап бажы декларациясын түзүүгө чейин!)

 

TULPAR-SYSTEM жардамы менен сиз бир эле учурда бир нече тиешелүү органдарга/уюмдарга электрондук арыздарды толтуруп, тапшыра аласыз.

Биздин сайтта сиз төмөнкү жолдор менен төлөй аласыз:

Онлайн төлөм:

 1. Төлөм карталары — Visa, Mastercard, Maestro, Elcard
 2. Төлөм терминалдары – Quickpay, Umai, Oney.
 3. Электрондук капчыктар – Элсом, Баланс, O!Money.
 4. Мобилдик банкинг – Mbank.

ОНЛАЙН КАНТИП ТӨЛӨӨ КЕРЕК?

Буйрутманы жайгаштырууда “Онлайн төлөм” төлөм ыкмасын тандап, “Колдонуу” баскычын басыңыз.
Ыңгайлуу онлайн төлөм ыкмасын тандаңыз (Банк картасы, мобилдик/электрондук капчык жана төлөм терминалдары).
Сиз автоматтык түрдө Freedom Pay төлөм кызматынын төлөм барагына багытталасыз.
Банк картаңыздын, мобилдик/электрондук капчыктын реквизиттерин киргизип, төлөмдү ырастаңыз.

Учурда кызмат көрсөтүүлөргө төлөм Тышкы сооданы «Бирдиктүү терезе» тейлөө борборунда жүргүзүлөт (караңыз: «Бирдиктүү терезе кызматы кандай кызматтарды көрсөтөт?).

Келечекте бардык тартылган органдар/уюмдар көрсөткөн кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдү алардын белгиленген тарифтери боюнча кабыл алуу пландаштырылууда.

Прейскуранттын баасы* Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу «Тышкы соода чөйрөсүндөгү бирдиктүү терезе борбору» мамлекеттик ишканасы:

«Бирдиктүү терезе борборунун» оператору аркылуу ишкана көрсөткөн кызматтардын наркы.

Кызматтардын тизмеси

Суммасы, сом

1

Тышкы соода операциялары үчүн бир документ алуу үчүн арызды кабыл алуу

90

2

Тышкы соода операцияларын жүргүзүү үчүн эки документ алуу үчүн арызды кабыл алуу

140

3

Тышкы соода операцияларын жүргүзүү үчүн үч же андан көп документтерди алууга арызды кабыл алуу

190

*- кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы салыктарды эске алуу менен көрсөтүлөт

Электрондук цифралык колтамга (ЭЦК) мыйзамда каралган учурларда кол жазма кол тамганы толук кандуу алмаштыруу (аналогу) болуп саналат. ЭЦК – электрондук документти жасалмалоодон коргоо, ошондой эле электрондук документке кол койгон адамды идентификациялоо үчүн арналган электрондук документтин реквизити.

Электрондук кол тамганы колдонуу төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет:

o Берилген документтин бүтүндүгүн көзөмөлдөө: документти кокусунан же атайылап өзгөрткөн учурда кол жараксыз болуп калат.

o Документти өзгөртүүдөн (жасалмалоодон) коргоо: бүтүндүккө контролдук кылууда жасалмалуулукту аныктоо кепилдиги көпчүлүк учурларда жасалмалоону иш жүзүнө ашпайт.

o Автордуктан баш тартуунун мүмкүн эместиги. Жарактуу кол ээсине гана белгилүү болгон купуя ачкычтын негизинде түзүлүшү мүмкүн. Ээси документке койгон колдорун кайтарып ала албайт.

o Документтин авторлугуна далил – Баш тартпоо ачкыч жуптун ээси документке кол койгонун далилдей ала тургандыгын камсыздайт. Документтин аныктамасынын деталдарына жараша “автор”, “өзгөрүүлөр киргизилген”, “убакыт белгиси” сыяктуу талааларга кол коюлушу мүмкүн.

— СЭБдин катышуучулары (жеке жана юридикалык жактар) СВИСде электрондук арызды түзүү үчүн.

— Мамлекеттик операторлор, эксперттер жана директорлор. Тышкы экономикалык ишти жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон ШВСте уруксаттарды жана башка документтерди генерациялоо үчүн “бирдиктүү терезе” принцибине тартылган органдар жана башка уюмдар.

– электрондук документтердин пакетине кол коюу үчүн бажылык тариздөө боюнча адистер.

Тышкы соода чөйрөсүндөгү «Бирдиктүү терезе» – тышкы соодага тиешелүү талаптарды аткаруу үчүн соодагерлерге стандартташтырылган документтерди бирдиктүү өткөрүү каналы аркылуу берүүгө мүмкүндүк берүүчү механизм.

Максаттары кызыкдар тараптардын ортосунда маалымат алмашуу механизмин түзүү аркылуу бажылык тариздөө үчүн зарыл болгон документтерди даярдоодо соода жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү жана административдик тоскоолдуктарды оптималдаштыруу.

Инструмент – Маалымат системасы “бир терезе” – TULPAR-SYSTEM.

Бирдиктүү терезенин оператору болуп Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу «Тышкы соода чөйрөсүндөгү бирдиктүү терезе борбору» мамлекеттик ишканасы саналат.

“Tulpar-System” – “Бирдиктүү терезе” маалымат системасынын аталышы.

Тышкы экономикалык ишти жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон документтерди алууда административдик жол-жоболорду оптималдаштыруу жана административдик тоскоолдуктарды азайтуу негизги максаттары болуп саналат.

Бирдиктүү терезенин ишке ашыруу төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет:

 • экспорттоочулар менен импортерлор үчүн сунушталган кызматтардын сапатын жогорулатуу;
 • тышкы экономикалык иштин катышуучулары үчүн уруксат алуу үчүн арыз берүүнүн тартибин жана ыкмасын жөнөкөйлөштүрүү;
 • товарларды андан ары бажы жагынан жол-жоболоштуруу үчүн РДны алуу үчүн өтүнмө ээси тиешелүү органдарга/уюмдарга берүүгө тийиш болгон документтердин санын кыскартуу;
 • дубликатын (б.а. бир эле) документтерди толтуруунун убактысын кыскартуу (өзгөчө бир эле учурда бир нече тартылган органдарга/уюмдарга документтерди тапшырганда);
 • мамлекеттик органдар менен тышкы экономикалык иштин катышуучуларынын натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу – тартылган органдардын/уюмдардын бардык жөнгө салуучу талаптарынын болжолдуулугун жана мыйзамдуулугун камсыз кылуу;
 • арызды кароо жана РР берүү процессинин ачыктыгын камсыз кылуу;
 • тышкы экономикалык иш боюнча маалыматка эркин жетүүнү камсыз кылуу.

Тышкы экономикалык ишти жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон документтерди даярдоодо убакытты жана чыгымдарды кыскартуу.
1. Арызды бир эле учурда бир нече ведомствого берүү.
2. Арызды офистен/үйдөн чыкпай, интернет аркылуу аралыктан берүү.
3. Электрондук жана кагаз форматында документтерди чогултуу, сактоо, каттоо жана өткөрүп берүү.
4. Тышкы сооданын катышуучусунун өкүлгө карата ишеним каттын түзүлүшү (мисалы, брокерлер үчүн).
5. Башка органдар менен интеграциянын жана байланыштын жеңилдиги.
6. Мамлекеттин маалымат системасы үчүн КТБ түзүү. РККнын алдындагы бажы кызматы.

Мамлекеттин негизги артыкчылыктары:

 • экспорттук-импорттук жол-жоболорду оптималдаштыруу жана тышкы сооданын көлөмүн көбөйтүү;
 • тышкы сооданын көлөмү, түзүмү жана географиясы, тышкы экономикалык иштин катышуучулары, ташылган жүктөрдүн сапаты жана саны жөнүндө ишенимдүү жана актуалдуу маалымат жана статистикалык маалыматтарды тез алуу мүмкүнчүлүгү;
 • тышкы соода тармагында ачык-айкындуулук жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу;
 • жөнөкөй жана түшүнүктүү жол-жоболор аткаруу бийлик органдарынын деңгээлинде коррупцияны азайтат жана көмүскө сооданын үлүшүн азайтат;
 • бизнести тышкы экономикалык ишке, өзгөчө чакан жана орто ишканаларга активдүү тартуу;
 • бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана инвестицияларды тартуу, административдик тоскоолдуктарды кыскартуу аркылуу Кыргыз Республикасынын жагымдуулугун жогорулатуу.

«Бирдиктүү терезе» долбоору Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы менен тыгыз кызматташтыкта ​​ишке ашырылууда. Долбоорго техникалык жардам Германия Эл аралык Кызматташтык Коомунун (GIZ) “Борбордук Азиядагы аймактык экономикалык кызматташтыкка көмөктөшүү” программасы тарабынан көрсөтүлөт. Долбоорду каржылоо Азия өнүктүрүү банкы (АӨБ) тарабынан ишке ашырылат.

Системага кирүү мүмкүнчүлүгү чексиз. тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучусуу каттоодон өткөндөн кийин ТЭИ катышуучусу веб-сайт (swis.trade.kg), бажы брокерлери жана тышкы соода тармагындагы «Бирдиктүү терезе» тейлөө борборунун операторлору аркылуу өз алдынча кире алат (караңыз: Кантип тапшырсам болот? электрондук арыз?). TULPAR-SYSTEM – күнү-түнү иштейт (интернет бар болсо), анткени система онлайн иштейт. Бирок, көпчүлүк мамлекеттик органдар жана башка уюмдар, анын ичинде биздин Тейлөө борборубузда саат 09:00дөн 18:00гө чейин иш күнү бар.