• Купуялык саясатын окуңуз

• Коомдук сунуштун шарттарын окуп, кабыл алыңыз

• Кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтери менен таанышыңыз

• Үчүнчү өлкөлөр менен соодада тарифтик эмес жөнгө салуу чаралары колдонулуучу товарлардын бирдиктүү тизмегине кирген товарлардын экспортуна жана импортуна уруксат берүүчү эксперттик корутундуну берүү боюнча эксперттердин жана ыйгарым укуктуу органдардын тизмеси.

• «Бирдиктүү терезе» маалыматтык системасы аркылуу документтерди даярдоодо өз ара аракеттенүүчү бөлүмдөрдүн/уюмдардын тизмеси